Versenyszabályzat 2023

Szabályzat

BASS CUP 2023 – Versenyszabályzat

Regisztrációs lap letöltéséért kattints IDE!

 1. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. A rendezőség a versenyen esetlegesen történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem vállal.
 2. Egy csónakban csak a két versenyző tartózkodhat.
 3. A csónakokban a jogszabályok által előírt kellékek használata kötelező, a vízi közlekedés országos és helyi szabályait minden versenyző köteles betartani.
 4. A csónakokra vagy az egyik versenyző ruházatára a rajtszámot jól láthatóan kell elhelyezni.
 5. Bármilyen rendellenesség, probléma esetén a legközelebb álló csónakban lévő csapat segíteni köteles a bajba jutottaknak.
 6. Az elektromos motor vagy robbanó motor használata a versenyek helyszíneként változik. (Az aktuális szabály a motorok használatára a fordulók kiírásában szerepel)
 7. Halradar, szonár és GPS használata megengedett – a helyi horgászrend szerint.
 8. A merítőszák használata kötelező, de a kézzel történő beemelés is megengedett. A vágóhorog vagy szájfogó használata tilos, ahogyan a bottal való beemelés is!
 9. Csak a kijelölt területen (versenypálya) lehet horgászni. A partról történő horgászat tilos! A partra kilépés tilos! Kivéve vészhelyzet esetén, vagy versenybírók engedélyével.
 10. A versenyen kizárólag csónakból lehet horgászni. Horgászat közben a csónakok között minimum 50 méter, távolságot kell tartani. A szabályt akkor is be kell tartatni, ha a kisebb távolság a csapatok tudtával és beleegyezésével jött létre. Fentiek figyelmen kívül hagyandók, amennyiben a csapatok 50 m-en belülre nem lehorgonyzott állapotban, hanem a csapatok egymás melletti elhaladásánál, helyváltoztatás közben kerülnek.
 11. Horgászni csak rögzített (I-pilot) vagy lehorgonyzott csónakból lehet!
 12. Induláskor a versenypályára a csapatok a rajtszámok szerinti sorrendben hajózhatnak ki, és foglalhatják el első pozíciójukat. Az első helyfoglalásnál, mindig a kisebb rajszámú csapatnak van elsőbbsége.
 13. A rajtszámok sorsolás útján kerülnek kiosztásra.
 14. A kijelölt versenypályán belül a horgászhelyét mindenki önállóan választhatja meg, és a versenyidőn belül akár többször is megváltoztathatja.
 15. A versenyen (a klasszikus légyen és streameren kívül) bármilyen gyári, vagy házi készítésű műcsali használható. Természetes csalival horgászni tilos! (pl.: döglött kishallal való pergetés). A forgókanalak, wobblerek hármashorga lehet légyszerű. Önálló, szóló legyek, streamerek használata, beleértve a balinólmos-legyes készséget is, tilos! Tilos továbbá bármilyen etetés és bármilyen etetőanyag használata.
 16. A versenyzők összes felszerelésüket felvihetik a csónakra; de horgászni csak egy kézben tartott bottal lehet. Tilos a műcsalit letett bottal, vízáramlással mozgatni, vagy helyváltoztatás közben vontatni! A versenyeken használható botok hossza maximum 2,7 méter (9 láb) lehet.
 17. A versenyzők semmiféle külső segítséget nem kaphatnak kivétel vészhelyzet esetén (pl. baleset).
 18. Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet. Amennyiben a versenybírók a kijelölt versenypályára, illetve onnan visszakísérik a versenyzőket, akkor ezen időtartam alatt tilos horgászni!
 19. Amennyiben a csapat a versenyt folytatni nem tudja, a pálya elhagyásáig fogott és lemérlegelt halai a versenybe beszámítanak.
 20. A versenyzők kötelesek a fogott halakat a mérlegelésig élve és sérülésmentesen megtartani. Pontyzsák használata kötelező! Szájbilincs és pányva használata tilos!
 21. Mérlegelés után minden halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.
 22. A verseny közben elpusztult halat a versenyzők kötelesek haladéktalanul a mérlegelőknek átadni!
 23. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, horoggal fogott pisztráng sügérek (feketesügerek) számítanak bele.
 24. A mérést megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak.
 25. Csak élő hal számít bele a mérlegelésbe. FIGYELEM!  A verseny folyamán, a fogott halakat (tömegesen) elpusztulni hagyó versenyzőket, az etikátlan magatartásuk miatt azonnal kizárjuk az IPCC sorozataiból!
 26. Az értékelésbe verseny ideje alatt megszákolt halak, valamint a verseny időn belül akasztott, de a fárasztás fázisa miatt elhúzódott és sikeresen megfogott hal is beleszámít.
 27. Az értékelésbe csak a hivatalos mérési időn belül bemutatott halak számítanak. A hivatalos mérési idő a verseny időtartama +30 perc.
 28. Értékelő lapot a csapat egyik tagjának alá kell írni, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után darabszámra és mérési hosszra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság.
 29. A fogás tényét azonnal jelezni kell a versenybírók felé. Láthatósági mellény használata kötelező ilyenkor.
 30. Pont- (helyezés) egyenlőség esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.
 31. Az *IPCC* BASS CUP verseny időtartama 2×4 óra. A 2 félidő eredménye összeadódik a csapatoknak.
 32. Ha a verseny vagy félidő valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 4 órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyenként értékelődik. 4 órától kevesebb időtartam esetén a forduló megismétlődik.
 33. A verseny rendezősége „Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli, és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, illetve csapatot, mely a környezetét, a vizet szennyezi, gondatlan magatartásával kárt okoz, vagy a többi versenyzőt veszélyezteti, illetve, nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.
 34. A rendezőség kizárja a versenyből és azonnal eltávolítja a helyszínről a láthatóan erősen ittas versenyzőt illetve csapatot.
 35. Minden versenyzőnek be kell tartani a jelen versenyszabályokat.

Értékelés, pontozás a versenyen

 1. A Bass Cup versenyben csak a pisztrángsügér (feketesügér) számít bele.
 2. A csapattagok fogásai összeadódnak.
 3. Az első és a második félidő fogásai szintén összeadódnak.
 4. A halak méretét az orrcsúcstól a farokúszó végéig mért távolság határozza meg cm-ben.
 5. Centiméterenként 1 pont jár.
 6. A megkezdett centiméterek minden esetben felfelé kerülnek kerekítésre.
 7. A kifogott halakra orrcsúcstól farokúszó végéig mérve az alsó méretkorlátozás 25 cm
 8. A nagyobb méretű feketesügerek + extra pontokat (szorzókat) kapnak a következők szerint:     
 • 25-40 cm között x1 pont (nincs szorzó)
 • 41-50 cm között x2 pont (dupla szorzó)
 • 51-60 cm között x3 pont (tripla szorzó)
 • 61 cm <     fölött   x4 pont (négyszeres szorzó)

Például egy csapat fogásainál:

37 cm feketesügér – 37x 1 = 37 pont

42 cm feketesügér – 42 x 2 = 84 pont

51 cm feketesügér – 51 x 3 = 153 pont

41 cm feketesügér – 41 x 2 = 82 pont

46 cm feketesügér – 46 x 2 = 92 pont

42 cm feketesügér – 42 x 2 = 84 pont

62 cm feketesügér – 62 x 4 = 248 pont

39 cm feketesügér – 39 x 1 = 39 pont

26 cm feketesügér – 26 x 1 = 26 pont

Összesen : 845 pont

 1. A verseny sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el.
 2. Pont- (helyezés) egyenlőség esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.
 3. A versenybe csak a verseny helyszínén és időtartama alatt fogott halak számítanak. A verseny végét jelző dudaszó után a fogott halakat a pálya területén kell lemérni. A pályán kívüli mérés eredménye törlendő!

Szankciók

 1. Figyelmeztetés – SÁRGA LAP – a vonatkozó általános versenyszabályok megsértése esetén.
 2. Kizárás – PIROS LAP – amennyiben egy csapat ismételten szabályt szeg meg.
 3. A kizárt versenyző a szektor legmagasabb helyezési számát +10 helyezési számot kap.
 4. Az indító dudaszó előtt, illetve a záró dudaszó után horgászó csapat -100 pont levonással büntethető.
 5. Minden bejelentett vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően, akár kizáráshoz is vezethet.
 6. A szervező kijelenti, hogy a verseny alatt minden észlelt jogsértés után feljelentést tesz, illetve fenntartja a jogot azonnali/utólagos kizárásra és az esetleges díj visszakövetelésére minden olyan esetben, amikor a fedhetetlenségre vonatkozó versenyzői nyilatkozat valótlannak bizonyul.

Jogorvoslat

A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a rendezőség megadott telefonszámán haladéktalanul jelezni kell. Amennyiben a megtett intézkedés a jelzéssel élő, vagy az érintett versenyzőnek, csapatnak nem megfelelő, akkor jogában áll ezt óvásként, a verseny végétől számított 30 percen belül írásos formában benyújtani. A tanú(k) megjelenéséről az érdekelt félnek kell gondoskodnia. Óvást az adott verseny rendezői és a fő Versenybíró (Marshall) bírálják el. Az óvás elbírálását követően a további jogi út kizárt.

 

VERSENYBÍRÓK

Minden versenybíró-mérlegelő csónakban az adott helyszin halászati őrei valamint az IPCC szervezői vegyes párosban foglalnak helyet. Minden megkezdet 15. nevezési létszámot meghaladó csapat után 1 versenybíró-mérlegelő hajó lesz kivezényelve a tóra, de minimum 3 versenybíró és a Marshall.

VERSENYDOKUMENTUM

A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

Nyilatkozatok

Fedhetetlenségi nyilatkozat

VSZ elfogadó nyilatkozat

Fődíj átvételi és elfogadó nyilatkozat

Nevezés

A versenyre írásban a

 • ipcc.hu oldalán található elérhetőségein,
 • Wobblerek.com horgászboltban (1158 Budapest, Késmárk u. 32.),
 • DreamFish Horgászüzletben (4032 Debrecen, Böszörményi út 68. H épület),
 • személyesen is lehet nevezni és a nevezési díjat befizetni.
 1. Bárki nevezhet, aki 18. életévét betöltötte és érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik.
 2. A versenyeken részt vehetnek külföldi horgászok és csapatok, akik a saját országukban érvényes horgászigazolványokkal rendelkeznek.*
 3. A versenyre párosával lehet nevezni, egy csapat két versenyzőből áll.
 4. A csapatok összetételében ennek megfelelően sem nembeli, sem korbeli, sem nemzetiségbeli korlátozás nincs.
 5. A nevezést akkor tekintjük elfogadottnak, ha a párosok a szabályok szerint regisztrálnak, és a nevezési díj beérkezik a rendezőséghez.
 6. A csapatok létszáma helyszínenként korlátozva van. A nevezők sorrendje az érvényes regisztrációk beérkezésének időrendjével alakul ki.
 7. A külföldi versenyzők nemzetiségük zászlaját kell, hogy hozzák magukkal.
 8. Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal kapcsolatos etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során. A versenyzők a regisztráció során feddhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá.
 9. A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja!
 10. A verseny hivatalos nyelve a magyar. A versenyszabályzat (a továbbiakban: VSZ) magyar, valamint angol nyelven készült el, de az esetleges fordításból adódó értelmezési eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. A mellékletek és a VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó. A VSZ esetleges későbbi módosításait és kiegészítéseit a szervező a jelen VSZ előírásainak megfelelően, azok elfogadásától számított 1 napon belül teszi közzé. Módosítás az 1.0 verzió szerint rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a VSZ új elemekkel történő bővítése.
 11. A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia.
 12. A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek. Az „Általános Versenyszabályzat” elfogadási nyilatkozat” az VSZ 1. sz. mellékletét képezi.
 13. A versenyek egyes fordulónkénti teljes részvételi díja 40 000 forint/csapat.
 14. Szponzor vagy gyári megnevezéssel induló csapatok/team-ek nevezési díja 50 000 forint/csapat.**
 15. A ”szponzor” vagy „gyári” csapat státusz nem vonatkozik a horgász egyesületek nevét viselő csapatokra, így azok alapdíjasok (40 000 Ft/csapat).
 16. A nevezési díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan:
  az 5000 forintos regisztrációs díjat;
  a verseny napjára a területi engedélyt, valamint az ebédet.
 17. A nevezők elfogadják a nevezési feltételeket és nyilatkozatokat.
 18. A verseny nevezési díját a Magyar Pergetőhorgászok Egyesületének bankszámlájára kell utalni. Az összeg beérkezése után lesz csak elfogadott a regisztrált csapatok nevezése. A Magyar Pergetőhorgászok Egyesületének a Polgári Banknál vezetett számlaszáma: 61200412-10052792.
 19. Amennyiben egy szabályszerűen nevezett csapat nem tud megjelenni a versenyen, a szervező a nevezési díj 50%-át köteles csak visszatéríteni banki utalásos módon.
 20. A nevezők elfogadják a nevezési feltételeket és nyilatkozatokat.
 21. A rendezőség nem köteles minden nevezést automatikusan elfogadni, és azt megindokolni.

*a nevezéskor beérkező adatokból a csapatnevek ”szponzor” vagy „gyári” csapat státusz elbírálását minden esetben a Verseny Rendezősége határozza meg.
** ”szponzor” vagy „gyári” csapat lehet az a csapat, mely nevében egy bármely márka vagy termék, esetleg cég vagy webáruház stb. megnevezése vagy ráutalása van