Nevezés

 1. A versenyre írásban az ipcc.hu oldalán található elérhetőségein, az info@ipcc.hu e-mail címen, illetve a Wobblerek.com horgászboltban (1158 Budapest Késmárk u. 32.) személyesen is lehet nevezni és a nevezési díjat befizetni.

 2. Bárki nevezhet, aki 18. életévét betöltötte és érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik.

 3. A versenyeken részt vehetnek külföldi horgászok és csapatok, akik a saját országukban érvényes horgászigazolványokkal rendelkeznek.

 4. A versenyre párosával lehet nevezni, egy csapat két versenyzőből áll.

 5. A csapatok összetételében ennek megfelelően sem nembeli, sem korbeli, sem nemzetiségbeli korlátozás nincs.
 6. A nevezést akkor tekintjük elfogadottnak, ha a párosok a szabályok szerint regisztrálnak, és a nevezési díj beérkezik a rendezőséghez.

 7. A csapatok létszáma helyszínenként korlátozva van. A nevezők sorrendje az érvényes regisztrációk beérkezésének időrendjével alakul ki.

 8. A külföldi versenyzők nemzetiségük zászlaját kell, hogy hozzák magukkal.

 9. Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal kapcsolatos etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során. A versenyzők a regisztráció során feddhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá.

 10. A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja!

 11. A verseny hivatalos nyelve a magyar. A versenyszabályzat (a továbbiakban: VSZ) magyar, valamint angol nyelven készült el, de az esetleges fordításból adódó értelmezési eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. A mellékletek és a VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó. A VSZ esetleges későbbi módosításait és kiegészítéseit a szervező a jelen VSZ előírásainak megfelelően, azok elfogadásától számított 1 napon belül teszi közzé. Módosítás az 1.0 verzió szerint rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a VSZ új elemekkel történő bővítése.

 12. A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia.

 13. A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek. Az „Általános Versenyszabályzat” elfogadási nyilatkozat” az VSZ 1. sz. mellékletét képezi.

 14. A versenyek egyes fordulónkénti teljes részvételi díja 30 000 forint/csapat, amely magába foglalja az 5000 forintos regisztrációs díjat is.

 15. A Masters döntő részvételi díja 30000 Ft

 16. A csapatok nem kötelesek minden fordulón résztvenni, elég ha bármelyik fordulóból egyszer bejutnak az első 10 helyezet csapatokkal a MASTERS döntőbe.

 17. A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan: a verseny napjára a területi engedélyt, a reggelit valamint az ebédet.

 18. A verseny nevezési díját a Magyar Pergetőhorgászok Egyesületének bankszámlájára kell utalni. Az összeg beérkezése után lesz csak elfogadott a regisztrált csapatok nevezése. A Magyar Pergetőhorgászok Egyesületének a Polgári Banknál vezetett számlaszáma: 61200412-10052792.

 19. Amennyiben egy szabályszerűen nevezett csapat nem tud megjelenni a versenyen, a szervező a nevezési díj 50%-át köteles csak visszatéríteni banki utalásos módon.

 20. A nevezők elfogadják a nevezési feltételeket és nyilatkozatokat.

 21. A rendezőség nem köteles minden nevezést automatikusan elfogadni, és azt megindokolni.