Szabályzat

Általános Versenyszabályzat

 1. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. A rendezőség a versenyen esetlegesen történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem vállal.
 2. Egy csónakban csak a két versenyző tartózkodhat.
 3. A csónakokban a jogszabályok által előírt kellékek használata kötelező, a vízi közlekedés országos és helyi szabályait minden versenyző köteles betartani.
 4. A csónakokra vagy az egyik versenyző ruházatára a rajtszámot jól láthatóan kell elhelyezni.
 5. Bármilyen rendellenesség, probléma esetén a legközelebb álló csónakban lévő csapat segíteni köteles a bajba jutottaknak.
 6. Az elektromos motor vagy robbanó motor használata a versenyek helyszíneként változik. (Az aktuális szabály a motorok használatára a fordulók kiírásában szerepel)
 7. Halradar, szonár és GPS használata megengedett – a helyi horgászrend szerint.
 8. A merítőszák használata kötelező, a bottal vagy kézzel történő beemelés, valamint a vágóhorog vagy szájfogó használata tilos!
 9. Csak a kijelölt területen (versenypálya) lehet horgászni. A partról történő horgászat tilos! A partra kilépés tilos! Kivéve vészhelyzet esetén, vagy versenybírók engedélyével.
 10. A versenyen kizárólag csónakból lehet horgászni. Horgászat közben a csónakok között minimum 50 méter, távolságot kell tartani. A szabályt akkor is be kell tartatni, ha a kisebb távolság a csapatok tudtával és beleegyezésével jött létre. Fentiek figyelmen kívül hagyandók, amennyiben a csapatok 50 m-en belülre nem lehorgonyzott állapotban, hanem a csapatok egymás melletti elhaladásánál, helyváltoztatás közben kerülnek.
 11. Horgászni csak rögzített, lehorgonyzott csónakból lehet!
 12. Induláskor a versenypályára a csapatok a rajtszámok szerinti sorrendben hajózhatnak ki, és foglalhatják el első pozíciójukat. Az első helyfoglalásnál, mindig a kisebb rajszámú csapatnak van elsőbbsége.
 13. A rajtszámok sorsolás útján kerülnek kiosztásra.
 14. A kijelölt versenypályán belül a horgászhelyét mindenki önállóan választhatja meg, és a versenyidőn belül akár többször is megváltoztathatja.
 15. A versenyen (a klasszikus légyen és streameren kívül) bármilyen gyári, vagy házi készítésű műcsali használható. Természetes csalival horgászni tilos! (pl.: döglött kishallal való pergetés). A forgókanalak, wobblerek hármashorga lehet légyszerű. Önálló, szóló legyek, streamerek használata, beleértve a balinólmos-legyes készséget is, tilos! Tilos továbbá bármilyen etetés és bármilyen etetőanyag használata.
 16. A versenyzők összes felszerelésüket felvihetik a csónakra; de horgászni csak egy kézben tartott bottal lehet. Tilos a műcsalit letett bottal, vízáramlással mozgatni, vagy helyváltoztatás közben vontatni! A versenyeken használható botok hossza maximum 2,7 méter (9 láb) lehet.
 17. A versenyzők semmiféle külső segítséget nem kaphatnak kivétel vészhelyzet esetén (pl. baleset).
 18. A megakasztott halat lehetőleg helyben maradva kell kivenni, kivéve, ha ez a hal méreténél fogva nem lehetséges, vagy folyóvízen sodortatott csónakból történik a horgászat. Ebben az esetben mozgó csónakból is történhet a fárasztás, viszont annak befejezéséig a csapattárs nem horgászhat.
 19. Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet. Amennyiben a versenybírók a kijelölt versenypályára, illetve onnan visszakísérik a versenyzőket, akkor ezen időtartam alatt tilos horgászni!
 20. Amennyiben a csapat a versenyt folytatni nem tudja, a pálya elhagyásáig fogott és lemérlegelt halai a versenybe beszámítanak.
 21. A bajnokságon a versenyzők kötelesek a fogott halakat a mérlegelésig élve és sérülésmentesen megtartani. Pontyzsák használata kötelező! Szájbilincs és pányva használata tilos!
 22. Mérlegelés után minden halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.
 23. A verseny közben elpusztult halat a versenyzők kötelesek haladéktalanul a mérlegelőknek átadni!
 24. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele.
 25. A mérést megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak. A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe. A méreten aluli halak csak akkor számítanak bele az értékelésbe, ha a méretkorlátozást a verseny idejére feloldották. Ezt legkésőbb a versenykiírásban közölni kell.
 26. Az értékelésbe verseny ideje alatt megszákolt halak, valamint a verseny időn belül akasztott, de a fárasztás fázisa miatt elhúzódott és sikeresen megfogott hal is beleszámít.
 27. Az értékelésbe csak a hivatalos mérési időn belül bemutatott halak számítanak. A hivatalos mérési idő a verseny időtartama +30 perc.
 28. Értékelő lapot a csapat egyik tagjának alá kell írni, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után darabszámra és mérési hosszra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság.
 29. A fogás tényét azonnal jelezni kell a versenybírók felé. Láthatósági mellény használata kötelező ilyenkor.
 30. Pont- (helyezés) egyenlőség esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.
 31. Párcserére az IPCC MASTERS-be jutott csapatoknak már nincs lehetősége.
 32. Az OPEN fordulók verseny időtartama a vízterületeken változó min. 6 óra.
 33. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 3 órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyenként értékelődik. 3 órától kevesebb időtartam esetén a forduló megismétlődik.
 34. A verseny rendezősége „Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli, és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, illetve csapatot, mely a környezetét, a vizet szennyezi, gondatlan magatartásával kárt okoz, vagy a többi versenyzőt veszélyezteti, illetve, nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.
 35. A rendezőség kizárja a versenyből és azonnal eltávolítja a helyszínről a láthatóan erősen ittas versenyzőt illetve csapatot.
 36. Minden versenyzőnek be kell tartani a jelen versenyszabályokat.

Értékelés, pontozás a fordulókban

 1. A csapattagok fogásai összeadódnak.
 2. A halak méretét az orrcsúcstól a farokúszó végéig mért távolság határozza meg cm-ben.
 3. Centiméterenként 1 pont jár.
 4. A megkezdett centiméterek minden esetben felfelé kerülnek kerekítésre. A forduló sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el.
 5. A kifogott halakra orrcsúcstól farokúszó végéig mérve az alábbi méretkorlátozás érvényes:
  – süllő: 30 cm 
  – kősüllő: 25 cm 
  – csuka: 35 cm 
  – balin: 30 cm
  – sügér: 10 cm
  – harcsa: 50 cm
 6. Halfajonként az első két hal magas extra pontot kap a cm/pont mellet.
 7. Az „első 2 darab / halfaj + extrapont” után már csak az 1 cm/pont jár a továbbiakban.
 8. A,B,C,D,E és W típusú halak (halfajok) lesznek megkülönböztetve.

A – süllő +500 extra pont
B – kősüllő +500 extra pont
C – csuka +500 extra pont
D – balin +500 extra pont
E – sügér +500 extra pont
W – Harcsa – nincs extra pont!

Például egy csapat fogásainál:

40 cm süllő – 40 + 500 pont
52 cm süllő – 52 + 500 pont
58 cm süllő – 58 pont
60 cm csuka – 60 + 500 pont
22 cm sügér – 22 + 500 pont
20 cm sügér – 20 + 500 pont
25 cm sügér – 25 pont
24 cm sügér – 24 pont
44 cm süllő – 44 pont
40 cm balin – 40 + 500 pont

Összesen : 3385 pont

 1. Pont- (helyezés) egyenlőség esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.
 2. A versenybe csak a verseny helyszínén és időtartama alatt fogott halak számítanak. A verseny végét jelző dudaszó után a fogott halakat a pálya területén kell lemérni. A pályán kívüli mérés eredménye törlendő!

Szankciók

 1. Figyelmeztetés – SÁRGA LAP – a vonatkozó általános versenyszabályok megsértése esetén.
 2. Kizárás – PIROS LAP – amennyiben egy csapat ismételten szabályt szeg meg.
 3. A kizárt versenyző a szektor legmagasabb helyezési számát +10 helyezési számot kap.
 4. Az indító dudaszó előtt, illetve a záró dudaszó után horgászó csapat -500 pont levonással büntethető.
 5. Minden bejelentett vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően, akár kizáráshoz is vezethet.
 6. A szervező kijelenti, hogy a verseny alatt minden észlelt jogsértés után feljelentést tesz, illetve fenntartja a jogot azonnali/utólagos kizárásra és az esetleges díj visszakövetelésére minden olyan esetben, amikor a fedhetetlenségre vonatkozó versenyzői nyilatkozat valótlannak bizonyul.

Jogorvoslat

A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a rendezőség megadott telefonszámán haladéktalanul jelezni kell. Amennyiben a megtett intézkedés a jelzéssel élő, vagy az érintett versenyzőnek, csapatnak nem megfelelő, akkor jogában áll ezt óvásként, a verseny végétől számított 30 percen belül írásos formában benyújtani. A tanú(k) megjelenéséről az érdekelt félnek kell gondoskodnia. Óvást az adott verseny rendezői és a fő Versenybíró (Marshall) bírálják el. Az óvás elbírálását követően a további jogi út kizárt.

Versenybírók

Minden versenybíró-mérlegelő csónakban az adott helyszin halászati őrei valamint az IPCC szervezői vegyes párosban foglalnak helyet. Minden megkezdet 10. nevezési létszámot meghaladó csapat után 1 versenybíró-mérlegelő hajó lesz kivezényelve a tóra, de minimum 3 versenybíró és a Marshall.

Versenydokumentum

A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

Nyilatkozatok

Fedhetetlenségi nyilatkozat

VSZ elfogadó nyilatkozat

Fődíj átvételi és elfogadó nyilatkozat

Nevezés

 1. A versenyre írásban az ipcc.hu oldalán található elérhetőségein, illetve a  Wobblerek.com  horgászboltban (1158 Budapest Késmárk u. 32.) személyesen is lehet nevezni és a nevezési díjat befizetni.
 2. Bárki nevezhet, aki 18. életévét betöltötte és érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik.
 3. A versenyeken részt vehetnek külföldi horgászok és csapatok, akik a saját országukban érvényes horgászigazolványokkal rendelkeznek.
 4. A versenyre párosával lehet nevezni, egy csapat két versenyzőből áll.
 5. A csapatok összetételében ennek megfelelően sem nembeli, sem korbeli, sem nemzetiségbeli korlátozás nincs.
 6. A nevezést akkor tekintjük elfogadottnak, ha a párosok a szabályok szerint regisztrálnak, és a nevezési díj beérkezik a rendezőséghez.
 7. A csapatok létszáma helyszínenként korlátozva van. A nevezők sorrendje az érvényes regisztrációk beérkezésének időrendjével alakul ki.
 8. A külföldi versenyzők nemzetiségük zászlaját kell, hogy hozzák magukkal.
 9. Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal kapcsolatos etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során. A versenyzők a regisztráció során feddhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá.
 10. A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja!
 11. A verseny hivatalos nyelve a magyar. A versenyszabályzat (a továbbiakban: VSZ) magyar, valamint angol nyelven készült el, de az esetleges fordításból adódó értelmezési eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. A mellékletek és a VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó. A VSZ esetleges későbbi módosításait és kiegészítéseit a szervező a jelen VSZ előírásainak megfelelően, azok elfogadásától számított 1 napon belül teszi közzé. Módosítás az 1.0 verzió szerint rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a VSZ új elemekkel történő bővítése.
 12. A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia.
 13. A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek. Az „Általános Versenyszabályzat” elfogadási nyilatkozat” az VSZ 1. sz. mellékletét képezi.
 14. A versenyek egyes fordulónkénti teljes részvételi díja 50 000 forint/csapat, amely magába foglalja az 5000 forintos regisztrációs díjat is. (a versenyzők a nevezési díjról kiállított számlát átvehetik a verseny napján a rendezőktől, vagy kérésre postai úton vehetik át)
 15. Szponzor vagy gyári megnevezéssel induló csapatok/team-ek nevezési díja 60 000 forint/csapat.**
 16. A ”szponzor” vagy „gyári” csapat státusz nem vonatkozik a horgász egyesületek nevét viselő csapatokra, így azok alapdíjasok (50 000 Ft/csapat).
 17. A Masters döntő részvételi díja 50000 Ft
 18. A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan:
 19. a verseny napjára a területi engedélyt, a reggelit valamint az ebédet.
 20. A verseny nevezési díját a Magyar Pergetőhorgászok Egyesületének bankszámlájára kell utalni. Az összeg beérkezése után lesz csak elfogadott a regisztrált csapatok nevezése. A Magyar Pergetőhorgászok Egyesületének a Polgári Banknál vezetett számlaszáma: 61200412-10052792.
 21. Amennyiben egy szabályszerűen nevezett csapat nem tud megjelenni a versenyen, a szervező a nevezési díj 50%-át köteles csak visszatéríteni banki utalásos módon.
 22. A nevezők elfogadják a nevezési feltételeket és nyilatkozatokat.
 23. A nevezők hozzájárulnak ahhoz, hogy mind képi – mind videó, illetve hanganyag készüljön róluk a versenyek ideje alatt.
 24. Amennyiben valamelyik csapatot vagy versenyzőt csaláson ér a rendezőség, úgy az ellen a személy illetve személyek ellen rossz hírnév keltéséért feljelentést tesz az illetékes bíróságon.
 25. A rendezőség nem köteles minden nevezést automatikusan elfogadni, és azt megindokolni.

  *a nevezéskor beérkező adatokból a csapatnevek ”szponzor” vagy „gyári” csapat státusz elbírálását minden esetben a Verseny Rendezősége határozza meg.

  ** ”szponzor” vagy „gyári” csapat lehet az a csapat, mely nevében egy bármely márka vagy termék, esetleg cég vagy webáruház stb. megnevezése vagy ráutalása van.