2017 Registration is open!


Powered By:Grand Prize by Hírös Yacht
HY520 KINGFISHER fishing boatPowered By:


I. Všeobecné informácie

 1. Oficiálny názov preteku: International Predator Classic Challenge (ďalej: „IPCC”).
 2. Organizátorom preteku IPCC 2017 je Maďarské združenie prívlačiarov.
 3. IPCC je pretek dvojčlenných družstiev loviacich z člna metódou na prívlač.
 4. Pretek je usporiadaný v duchu myšlienky „Catch and Release”.
 5. IPCC pozostáva z troch kôl typu „OPEN”, na ktoré je možné voľne registrovať, a z jedného kola „MASTERS”, ktoré je finále IPCC.
 6. Z prvých troch kôl typu OPEN, na ktoré je možné voľne registrovať sa do ligy MASTERS dostáva prvých desať tímov z každého kola OPEN.
 7. Vo finálnom kole preteku MASTERS má možnosť štartovať len družstvo, ktoré v ktoromkoľvek kole OPEN dosiahlo umiestnenie v prvej desiatke.
 8. Súťažné družstvá sa môžu zúčastniť aj viacerých kôl typu OPEN.
 9. Všetky kolá OPEN sú oceňované aj samostatne...
 10. Hlavnou cenou finále IPCC 2017, kola MASTERS, je čln HY520 KINGFISHER v hodnote 1.000.000 HUF, ktorý venovala spoločnosť Hírös Yacht. Čln HY520 KINGFISHER je čln vyššej katogorie určený na prívlač.
 11. Výhry v jednotlivých kolách OPEN: čoskoro
 12. Ďalšou výhrou prvého tímu finále IPCC 2017 MASTERS sú dva kusy hodiniek značky CASIO PRO TREK, ktoré do preteku venovala spoločnosť FAST HUNGARY Kft. Cena jedného kusu hodiniek je 150.000 HUF
 13. Ďalšou hlavnou cenou celého preteku IPCC: čoskoro
 14. Medialným partnerom IPCC je The Fishing & Hunting Channel, ktorý z každého kola pripravý film.
 15. Organizátor pretekov si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel!

 

 

II.Lokality

 

 

III. Registrácia

 

 1. Do preteku je možné registrovať písomnou formou cez kontatkné údaje, ktoré su dostupné na stránke www.ipcc.hu, alebo osobne v rybárskych potrebách Wobblerek.com (Késmark u. 32, 1158 Budapešť).
 2. Do preteku sa môže prihlásiť každá osoba nad 18 rokov, ktorá je držiteľom štátného rybárskeho lístka.
 3. Preteku sa môžu zúčastniť aj zahraničný rybári a družstvá, ktoré vo svojích krajinach disponujú platným rybárskym oprávnením.
 4. Na pretek je možné registrovať vo dvojici, jedno družstvo pozostáva z dvoch členov.
 5. V zložení družstiev nie sú žiadné obmedzenia týkajúce sa pohlavia, veku alebo národnosti.
 6. Registráciu považujeme za prijatú, ak dvojica registrovala podľa pravidiel a po úhrade registračného poplatku.
 7. Počet družstiev je obmedzený. Štartovná listina je zostavovaná na základe prijatia platných registrácii.
 8. Zahraničný súťažiaci sú povinný so sebou si doniesť vlajku svojej krajiny.
 9. Vzhľadom k ideám a pravidlám preteku, sa do preteku môže prihlásiť iba rybár, s čistou minulosťou, ktorého meno sa v minulosti neobjavilo v súvislosti s akýmkoľvek etickým obvinením, porušením pravidiel a trestným činom v oblasti rybárstva. Pretekári pri registrácii podpisujú čestné prehlásenie.
 10. Usporiadateľ bude presadzovať dodržiavanie ním vytvorených pravidiel za každých okolností a vyhradzuje si právo na ich dodržiavanie!
 11. Oficiálnym jazykom preteku je maďarčina. Pravidlá preteku (ďalej: PP) boli vyhotovené v maďarčine a angličtine, ale v prípade vzniku akýchkoľvek rozdielností výkladu vyplývajúcich z prekladu, je smerodajná maďarská jazyková verzia týchto pravidiel. V prípade rozdielností medzi PP a prílohami sú smerodajné PP. Prípadné neskoršie zmeny a doplnenie PP usporiadateľ v súlade so súčasnými PP oznámi do jedného dňa od ich prijatia. Zmeny PP zaznamenaných vo verzii 1.0 sa môžu týkať obsahu, doplnení a rozšírení PP o nové prvky.
 12. Registračnú listinu je povinný podpísať každý pretekár.
 13. V rámci registračného procesu pretekári svojim podpisom potvrdzujú, že sa zoznámili a prijímajú pravidlá preteku, zároveň prehlasujú, že pri sporných situáciách sa podriadia nestrannému rozhodnutiu rozhodcov. „Prehlásenie o prijatí PP“je prílohou č.1 PP.
 14. Štartovné na každe kolo je 30.000 HUF/družstvo, ktoré obsahuje aj registračný poplatok vo výške 5.000 HUF.
 15. Štartovné na finále IPCC – Masters je 30.000 HUF/družstvo.
 16. Štartovné zahrňuje denné povolenie na rybolov na deň preteku, raňajky a obed pre dvojčlenný tím.
 17. Štartovné sa uhrádza bankovým prevodom na učet usporiadateľa - Maďarské združenie prívlačiarov. Registrácia je považovaná za prijatú až po prijatí platby na účet usporiadateľa.
 18. V prípade ak sa družstvo nevie preteku zúčastniť, tak usporiadateľ preteku je povinný mu vrátiť len 50% štartovného a to bankovým prevodom.
 19. Pretekári prijímajú registračné podmienky a prehlásenia.
 20. Organizátor preteku nie je povinný registráciu automaticky prijať. Posúdenie registrácie usporiadateľ nie je povinný zdôvodňovať.

 

   

  Kontaktné údaje k registrácii:

  Varga Pál

  Telefonné číslo: +36 70 604 8974

  E-Mail: info@ipcc.hu

  Web: www.ipcc.hu

  Web: www.facebook.hu/ipcc