Registrácia

 1. Do preteku je možné registrovať písomnou formou cez kontatkné údaje, ktoré su dostupné na stránke www.ipcc.hu (info@ipcc.hu), alebo osobne v rybárskych potrebách  wobblerek.com (Késmark u. 32, 1158 Budapešť).
 2. Do preteku sa môže prihlásiť každá osoba nad 18 rokov, ktorá je držiteľom štátného rybárskeho lístka.
 3. Preteku sa môžu zúčastniť aj zahraničný rybári a družstvá, ktoré vo svojích krajinach disponujú platným rybárskym oprávnením.
 4. Na pretek je možné registrovať vo dvojici, jedno družstvo pozostáva z dvoch členov.
 5. V zložení družstiev nie sú žiadné obmedzenia týkajúce sa pohlavia, veku alebo národnosti.
 6. Registráciu považujeme za prijatú, ak dvojica registrovala podľa pravidiel a po úhrade registračného poplatku.
 7. Počet družstiev je obmedzený. Štartovná listina je zostavovaná na základe prijatia platných registrácii.
 8. Zahraničný súťažiaci sú povinný so sebou si doniesť vlajku svojej krajiny.
 9. Vzhľadom k ideám a pravidlám preteku, sa do preteku môže prihlásiť iba rybár, s čistou minulosťou, ktorého meno sa v minulosti neobjavilo v súvislosti s akýmkoľvek etickým obvinením, porušením pravidiel a trestným činom v oblasti rybárstva. Pretekári pri registrácii podpisujú čestné prehlásenie.
 10. Usporiadateľ bude presadzovať dodržiavanie ním vytvorených pravidiel za každých okolností a vyhradzuje si právo na ich dodržiavanie!
 11. Oficiálnym jazykom preteku je maďarčina. Pravidlá preteku (ďalej: PP) boli vyhotovené v maďarčine a angličtine, ale v prípade vzniku akýchkoľvek rozdielností výkladu vyplývajúcich z prekladu, je smerodajná maďarská jazyková verzia týchto pravidiel. V prípade rozdielností medzi PP a prílohami sú smerodajné PP. Prípadné neskoršie zmeny a doplnenie PP usporiadateľ v súlade so súčasnými PP oznámi do jedného dňa od ich prijatia. Zmeny PP zaznamenaných vo verzii 1.0 sa môžu týkať obsahu, doplnení a rozšírení PP o nové prvky.
 12. Registračnú listinu je povinný podpísať každý pretekár.
 13. V rámci registračného procesu pretekári svojim podpisom potvrdzujú, že sa zoznámili a prijímajú pravidlá preteku, zároveň prehlasujú, že pri sporných situáciách sa podriadia nestrannému rozhodnutiu rozhodcov. „Prehlásenie o prijatí PP“je prílohou č.1 PP.
 14. Štartovné na každe kolo je 40.000 HUF/družstvo, ktoré obsahuje aj registračný poplatok vo výške 5.000 HUF. Štartovné pre tímy, ktoré v názve majú sponzora alebo značku je 50.000 HUF.
 15. Štartovné zahrňuje denné povolenie na rybolov na deň preteku, obed pre dvojčlenný tím.
 16. Štartovné sa uhrádza bankovým prevodom na učet usporiadateľa – Maďarské združenie prívlačiarov. Registrácia je považovaná za prijatú až po prijatí platby na účet usporiadateľa.
 17. V prípade ak sa družstvo nevie preteku zúčastniť, tak usporiadateľ preteku je povinný mu vrátiť len 50% štartovného a to bankovým prevodom.
 18. Pretekári prijímajú registračné podmienky a prehlásenia.
 19. Organizátor preteku nie je povinný registráciu automaticky prijať. Posúdenie registrácie usporiadateľ nie je povinný zdôvodňovať.