Pretek II. – Tiszafüred

Registrácia na pretek je otvorená!

The Registration is open!

International Predator Classic Challenge

II. Pretek – OPEN

Lokalita: Tisza-tó (rameno Tisy) + rieka Tisa (432-436 r.k.).

Dátum: 06.10.2019

Ukončenie registrácie: 02.10.2018

Miesto zrazu: Tiszafüred – Városi Kikötő (Tiszafüred, Kis Tisza u. 1.)

V prípade nepriaznivého počasia alebo nepriaznivého vodného stavu si organizátor vyhradzuje právo zmeny dátumu preteku.

 

Voľná registrácia, pretek dvojčlenných družstiev loviacich z člna metódou na prívlač.
Regisztrácia: podľa popisu preteku a pravidiel preteku.
Priebeh preteku: podľa pravidiel preteku *IPCC*
Ceny: družstvá na prvom, druhom a treťom mieste, ako aj tím s najväčším úlovkom.
Družstvá, ktoré sa umiestnia v prvej desiatke sa dostanú do ligy MASTERS a dostávajú právo, možnosť štartovať vo finale IPCC 2019 v preteku MASTERS.

 

Ceny:

1.miesto – čln HY 5.0 FISH od spoločnosti Hírös Yacht Club Kft
2.miesto – poukažka CrazyFish-Wobblerek.com v hodnote 150 000 HUF
3.miesto – poukážka od spoločnosti Tropic Fishing v hodnote 100 000 HUF

Najväčší úlovok – 2 ks hodiniek značky Casio SGW od spoločnosti Fast Hungary Kft.

 

Harmonogram:

06:00 – 06:45 registrácia, raňajky
06:45 – 07:15 otvorenie, inštruktáž, losovanie
07:15 – 07:30 príprava
07:30 – 07:45 vylodenie lodí a obsadenie lovných miest
08:00 – 15:00 pretek (7 hodín)
15:30 – 16:00 obed
16:30 – 17:00 vyhodnotenie preteku a odovzdávanie cien

 

DÔLEŽITÁ ZMENA V PRAVIDLÁCH:

Druhé kolo IPCC 2019 sa odohrá na nadhernon revíru Tisa. Tento pretek bude jedonečný nakoľko pretekárska trať bude pozostávať ako zo stojacej vody, tak aj z rieky. Každé zúčastené družstvo sa dobrovolne môže rozhodnuť kde bude loviť.

 

Doplnok k všeobecným pravidlám IPPC – Tiszafüred (VSZ-2019.2.0)

 1. Je povolené používanie spalovacieho motora. Predpisy vodnej dopravy je každé družstvo povinné dodržiavať.
 2. Každé zúčastené družstvo sa dobrovolne môže rozhodnuť či bude loviť na ramene, na rieke, alebo na kombinácii oboch typov vôd.
 3. Družstvá loviace na rieke sa najenskôr do 14:45 musia vrátiť na plochu ramena. Tieto družstvá do 15:00 môžu loviť na ramene. Upozornujeme, že je možné rátať so zvýšenou premávkou v kanály medzi riekou a ramenou. Preto nedoporučejeme tímom, aby presun nechávali na poslednú chvílu. Je možné, že na presun bude možný dlhší čas ako obvykle. Upozornujeme, že tím ktorý ohrozuje svoje okolie je z preteku okamžite vylúčený (všeobecné pravidlá – bod č.34).
 4. Družstvá, ktoré sa na plochu ramena vrátia po 14:45 budú penalizované.
  1-2 minutové meškanie: -100 bodov
  3-5 minutové meškanie: -500 bodov
  5-10 minutové meškanie: -1500 bodov
  viac ako 10 minutové meškanie: -3000 bodov
 5. Používanie sonaru na preteku a trénigu je povolené podľa miestných predpisov.
 6. Pred pretekom bude vykonaná kontrola člnov (žiadosť pretekárov).
 7. Člny pretekárov majú striktný zákaz spájať sa s inými člnmi alebo inými vodnými vozdilami! (červená karta!!) Výnimkou sú nudzové situácie (napr.nehoda) a meranie úlovku. (Počas preteku je družtvu zakázaná akákoľvek cudzia pomoc, výnimkou sú nudzové situácie (napr. nehoda). – všeobencné pravidlá bod č. 17).
 8. Do úlovkovej listiny sa nezapočítavajú nasledujúce druhy rýb: jalec tmavý, jalec hlavatý, šabľa krivočiara, mrena severná, podustva severná, sumček americký a všetky bylinožravý a všežravé druhy rýb, ktoré vo Všeobecných pravidlách preteku časť Hodnotenie, bodovanie na jednotlivých kolách nie sú uvedené.

 

Pretekárska trať:

Lov povolený len na vyznačenom mieste (pretekarská trať). Lov z brehu je zakázaný! Je zakázané vystupovať na breh! Výnimkou sú nudzové situácie alebo s povolením rozhodcu.
Štart preteku: rameno Füred– prístav Városi Kikötőből (adresa: Tiszafüred, Kis Tisza u. 1.).

Pretekársku trať pozostáva:

-Z celej plochy ramena Füred (okrem prístavov a kanálov)
-Rieka Tisa – r.km. 432 (ústie kanálu č.10) – r.km. 436
Opustiť pretekársku trať je zakázané! (červená karta!)
K prístavom nachádzujúcich sa v ramene je zakázané sa približovať bližšie ako 50m (žltá karta).
Zdržiavať sa a loviť ryby v kanáloch je zakázané! (červená karta)
Je povolené zdžiavať sa jedine v kanály č. 10, a to jedine len za účelom presunu.
V kanály č.10 v úseku medzi riekou a “bránou (žilip)” je lov alebo zastavenie s člnom prísne zakázane! (červená karta)
V ramene a v kanály č.10 je pohyb s motorovým člnom povolený s maximalnou rýchlosťou 10 km/h. Každého pretekára prosíme o kulturný používanie motorového člna.

Tréningové dni:

Podľa miestného rybárskeho poriadku je lov prívlačou celý rok povolený. Povolenie k lovu je možné si zaobstarať aj v mestkom prístave –  Városi Kikötőben i(Tiszafüred, Kis Tisza u. 1. tel.: 003630 568 1945 otváracie hodiny 05:30 – 18:00).

Ceny: 2800 Ft – denna povolenka, 4500 Ft – dvojdňová povolenka, 6500 Ft – trojdňová povolenka.

Oficialný treningový deň je stanovený na 5.10.2019. Tento deň je na jazere možné loviť len od 07:00 do 15:00.

Používanie sonaru na preteku a trénigu je povolené podľa miestných predpisov.

Vďaka mestkému prístavu Városi Kikötő sa poplatok za spušťanie člna na vodu, ako aj poplatok za prístav registrovaným pretekárom nebude účtovať.

 

 

Možnosť prenájmu člna:

V mestkém prístave – Városi Kikötő je pre registrovaných pretekárov možný prenajóm člnov
Čln so spalovacím motorom: 5000.- HUF/ deň (+ náklady na benzin)
Mestký prístav – Városi Kikötő 
tel.: +36 30 568 1945
E-mail: lakohajo@gmail.com
adresa: Városi Kikötő, Tiszafüred, Kis Tisza u. 1.

Odkazy:

www.tiszatohorgasz.gportal.hu, www.varosikikoto.huwww.sporthorgasz.eu 

Ubytovanie:

Viktória apartmanházak, Kis Tisza u., tel.: 0036 30 262 7552

Tóparti Vendégház, Kis Tisza u., tel.: 0036 30 310 2577

Potyka apartman, Aradi Vértanúk útja 10, tel.: 0036 30 838 0807

Családi és Horgászcamping Ady E. u., tel.: 0036 6 59 351 220

Berczi Péter vendégháza Mák u., tel.: 0036 30 481 5050

Szabó Zoltán vendégháza Kis Tisza u, tel.: 0036 70 666 9994

 Füzes Panzió Ady E. u. 0036 59 352 705

Cetrum preteku: mestký prístav –  Városi Kikötő – adresa Tiszafüred, Kis Tisza u.1.

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny.

 

Powered By:

Sponsored By:

Sponsored By:

Sponsored By: